احمدرضا شمشیری


احمدرضا شمشیری

دکتری

شروع دوره: 1395

   عنوان پايان نامه: در دست بررسی و تصویب پروپوزال ( مکانیک آسیب )

   اساتید راهنما :  دکتر مهرداد پورسینا – دکتر حاجی ابوطالبی

احمدرضا شمشیری دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک – طراحی جامدات از دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1376 و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید از دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1379 می باشد. از سال 1395 در حال گذراندن دوره دکتری تخصصی مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی در دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل می باشد .او از سال 1381 به عنوان عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر مشغول به تدریس می باشد. زمینه تحقیقاتی مورد علاقه او , نمونه سازی سریع- قالبهای فلزی – اجزا محدود – شکل دهی فلزات – مکانیک آسیب می باشد.

 

 سوابق پژوهشی: : http://facultymember.iaukhsh.ac.ir

پروژ‌ه­:

  • پیگ آنالیزگر خطوط انتقال نفت- سیستم اعلام تصادف شدید خودرو