افشین ناقلی


افشین ناقلی

دکتری

شروع دوره: 1397

عنوان پايان نامه:

استاد راهنما:  دکتر مهرداد پورسینا

او دیپلم را در دبیرستان شهید اژه ای به پایان رسانید هم چنین دارای مقام اول در تورنمنت ریاضی سال 89 می باشد و دارای رتبه 377 کنکور سراسری (1% برتر) می باشد. مدرک کارشناسی خود را در سال 1395 از دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) در رشته مهندسی مکانیک و مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 1397 در رشته‌ی مهندسی هوافضا گرایش جلوبرندگی از دانشگاه تهران دریافت نموده است. وی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد با معدل کل 93/18 رتبه اول را بین فارغ‌التحصیلان هم‌ورودی خود کسب نموده است.

مقاله­ هاي علمی:

مقاله­ انگلیسی:

  • Mehdi Vahabi, Arasto Azimi, Afshin Nagheli, Zahra Vahabi, Javad Khodaeei ” modeling a photovoltaic base connected to network along with using boost convertor and MPPT method and photovoltaic system design.” International Conference on research on Engineering sience and technology (2015).

مقاله­ فارسی:

  • Mehdi Vahabi, Amir aboulfazl Souratgar, Younes Alizadeh, Arastoo Azimi, Afshin Nagheli ” The relative advantage of the concept of entropy in creating Lyapunov function for non-linear Markov processes.” International Conference on research on Engineering sience and technology (2015).
  • Shahrokh Shams, Afshin Nagheli, Shidvash Vakilipour, Rouzbeh riyazi”  Aeroelastic analysis of an airfoil with gurney flap in unsteady condition.” Jornal of Tarbiat modarres (2018).