آنالیز نیرویی دو چرخ دنده مخروطی ساده، درگیر

چرخ دنده های مخروطی معمولا به هدف تغییر جهت انتقال توان مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع چرخ دنده دارای نسبت تبدیل بالایی نیست و بندرت نسبت تبدیل بیشتر از عدد 5 می شود. آنالیز نیروی دوچرخ دنده مخروطی درگیر، ساده ترین نوع آنالیز نیرو در بین انواع چرخ دنده ها می باشد. در ویدئو پیوست روش تعیین جهت نیروهای چرخ دنده های مخروطی درگیر را می توانید مشاهده نمایید.