فرزین اله قلیان


فرزین اله قلیان

کارشناسی ارشد

شروع دوره: 1396

عنوان پايان نامه: طراحی،­­ بهینه سازی و ساخت یک کاهنده سیکلوئیدی

استاد راهنما: دکتر مهرداد پورسینا

فرزین اله قلیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در دانشگاه اصفهان است. او مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۳95 از دانشگاه بناب در رشته مهندسی مکانیک دریافت نموده است. او علاقمند به پژوهش در زمینه سیستم‌های انتقال قدرت است و در پایان نامه خود به طراحی و بهینه سازی و ساخت یک  کاهنده سیکلوئیدی پرداخته است.