مباحث تخصصی

ما در این قسمت سعی داریم تا بتوانیم جامع ترین مباحث تخصصی و کاربردی را در زمینه های سیستم های انتقال قدرت و گیربکس و چرخدنده برای دانشجویان و علاقمندان در این زمینه ارائه دهیم.

  محاسبه توان مصرفی

  پارامتر های مهم در طراحی گیربکس

وضعیت نیروی محوری در شافت ها

آنالیز نیرویی دو چرخ دنده ساده درگیر

آنالیز نیرویی دو چرخ دنده مارپیچ، هلیکال، درگیر

آنالیز نیرویی دو چرخ دنده مخروطی ساده، درگیر

     مراحل طراحی یک گیربکس