Dudley’s Handbook of Practical Gear Design and Manufacture

نویسنده این کتابچه راهنمای طراحی، دادلی می باشد. یک مرجع مناسب برای همه ابعاد چرخ دنده ها ، کتابچه راهنمای طراحی و تولید دنده عملی دادلی است، که ویرایش دوم اطلاعات جامع در مورد طراحی و ساخت چرخ دنده ها همانند انتخاب مواد مناسب ، تولید انواع چرخ دنده ، برش دندان دنده، روش های پیشرفته عملیات حرارتی ، و بازرسی دنده را برای افراد  فراهم می کند و همچنین مجموعه ای جامع از دانش ، روش های عملی و جداول عددی را ارائه می دهد که در مورد طراحی بهینه و ساخت چرخ دنده های کلیه طرح های شناخته شده برای نیازهای همه صنایع بحث می کند.
مفاهیم را با زبان ساده بیان و با یک سازمان منطقی توضیح می دهد که استفاده از آن را حتی برای مبتدیان در این زمینه ساده می کند.

 این کتابچه را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

Dudley’s Gear Handbook