Systematic Analysis of Gear Failures

نویسنده این کتاب آلبان می باشد. در این کتاب ابتدا خصوصیات فیزیکی از جمله  جهات اعمال تنش ها والگوهای کرنش یک چرخ‌دنده مورد بررسی قرار داده می‌شوند و سپس همه شرایط و نیروهای خارجی در نظر گرفته می‌شوند و با این اطلاعات پس‌زمینه، به بررسی علل شکست در چرخ دنده ها می پردازد. در واقع یک بررسی اصولی برای کسب شناخت در فرآیند تحلیل شکست و رویکردهای آن برای تعیین عوامل موثر بر طراحی و یا تعمیر و نگهداری مورد بررسی قرار گرفته است.

 این کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

ASM- Systematic Analysis of Gear Failures