GEAR MATERIALS, PROPERTIES, AND MANUFACTURE

نویسنده این کتاب، پروفسور دیویس و همکارانش می باشند. این کتاب بر طراحی، هندسه و نظریه چرخدنده ها تأکید دارد و در مورد انواع مختلف دنده های مورد استفاده، اصطلاحات مهم دنده ها، تنش های اعمال شده و الزامات استحکام مرتبط با چرخدنده ها ، روانکاری و سایش می باشد و همچنین از جنبه های گوناگون به بررسی انتخاب جنس چرخدنده ها و همچنین به کلیه جنبه های فنی مهم انتخاب جنس چرخدنده پرداخته شده است.

 این کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

gear-materials-properties-and-manufacture