gears and gear cutting

نویسنده این کتاب، پروفسو اوین لاو و همکارانش می ­باشند. این کتاب به طور ساده و جامع تئوری اساسی درگیری چرخدنده ها را توضیح می دهد و در بخش دوم نحوه ماشین کاری دنده ها بر روی ماشین تراش یا دستگاه فرز به طور مفصل توضیح داده شده است. توضیحات انواع مختلف دنده ها به طور واضح در این کتاب به همراه جداول مفید و فنون ماشین کاری ارائه شده است.

 این کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

gears-and-gear-cutting