Theory of Gearing Kinematics, Geometry, and Synthesis

نویسنده این کتاب، پروفسور استفن رادزویچ از سال 1976 به طور تخصصی بر روی طراحی و ساخت انواع چرخ دنده­ ها فعالیت نموده است. در طی این دوران کتاب­ ها و نرم افزار­های متعددی توسط ایشان نوشته و توسعه یافته است. کتاب پیش رو برای محققین و صنعتگران قابل استفاده می ­باشد. در این کتاب سینماتیک، دینامیک، طراحی و روش ساخت انواع چرخ دنده ها مورد بررسی قرار می گیرد. شایان ذکر است نمادهای مورد استفاده در این کتاب متفاوت از مابقی کتاب­ ها است.

 این کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

Theory of Gearing Kinematics Geometry and Synthesis